Doneer aan de stichting

Uw bijdrage is welkom

lever een bijdrage

Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

De Stichting krijgt jaarlijks een bijdrage van de gemeente en de kerken in Waalre om de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook elk jaar weer bijdragen van particulieren en organisaties die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen.

Als u een bijdrage wilt leveren, zijn wij daar enorm blij mee.

Het rekeningnummer van het DNW is NL46 RABO 01011 50 148 t.n.v. Stg. Diaconaal Noodfonds Waalre.

U kunt uiteraard ook eerst contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina.

Wij kunnen helpen!

Verkeert u in acute nood en woont u in Waalre?
U kunt hieronder hulp aanvragen via het invulformulier.
Na ontvangst neemt een medewerker van het Diaconaal Noodfonds spoedig contact met u op.