Stichting Diaconaal Noodfonds Waalre

Wat is het Diaconaal Noodfonds Waalre?

Lees hieronder verder.

OPRICHTING

In december 2001 is de Stichting Diaconaal Noodfonds Waalre (DNW) op initiatief van de gezamenlijke kerken en de gemeente in Waalre opgericht. Het DNW opereert zelfstandig. De doelstelling van het Diaconaal Noodfonds Waalre is het bieden van ondersteuning (diaconie) aan mensen in acute financiële nood in Waalre.

GELDELIJKE BIJDRAGEN

De Stichting krijgt jaarlijks een bijdrage van de gemeente en de kerken in Waalre om de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook elk jaar weer bijdragen van particulieren en organisaties die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen.

Het rekeningnummer van het DNW is NL46 RABO 01011 50 148 t.n.v. Stg. Diaconaal Noodfonds Waalre.

HULP BIEDEN WAAR NODIG

In de afgelopen twintig jaar heeft het Diaconaal Noodfonds Waalre veel mensen kunnen helpen. Het ziet er helaas naar uit dat ondersteuning nodig blijft. De financiële en economische crisis maakt het voor steeds meer mensen moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen mensen in financiële problemen komen. Veel mensen klagen niet en vragen geen hulp. Zo komt er echter geen oplossing. Vaak ontstaat er dan juist een groter probleem.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

De Stichting Diaconaal Noodfonds Waalre is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

U vindt de ANBI gegevens van het DNW hier.

Wij kunnen helpen!

Verkeert u in acute nood en woont u in Waalre?
U kunt hieronder hulp aanvragen via het invulformulier.
Na ontvangst neemt een medewerker van het Diaconaal Noodfonds spoedig contact met u op.