Acute financiële ondersteuning

Voor mensen in acute financiële nood

(in de Gemeente Waalre)

Lees hieronder verder.

VRAAG HULP AAN

Voor ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via de knop hieronder.

Verkeert u in directe financiële nood? Staat u bij andere instanties voor een dichte deur en woont u in de Gemeente Waalre? Schakel dan het Diaconaal Noodfonds Waalre in! Uw levensovertuiging en godsdienst spelen hierbij geen rol.

Mensen in nood kunnen, indien zij behoefte hebben aan financiële ondersteuning, zelf contact op nemen met het DNW. Ook anderen, die van een noodsituatie op de hoogte zijn, kunnen het DNW hierop attenderen. Te denken valt hierbij aan de consulenten van het Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) van de gemeente Waalre en instanties, die geconfronteerd worden met mensen in problemen zoals huisartsen, onderwijzend personeel en pastores/dominees van de Waalrese kerken.

dnw

Wij kunnen helpen!

Verkeert u in acute nood en woont u in Waalre?
U kunt hieronder hulp aanvragen via het invulformulier.
Na ontvangst neemt een medewerker van het Diaconaal Noodfonds spoedig contact met u op.